Chia sẻ Phương Pháp Nâng mũi đẹp

BS Trần Thúc Bảo (Giám đốc Thẩm mỹ viện Phương Dung), chia sẻ Phương pháp Nâng mũi đẹp trên VTV3.